Trang chủ » Kết quả tìm kiếm
 • Ổ cứng WD My Book Duo - 20TB

  Ổ cứng WD My Book Duo - 20TB

  19.870.000 đ20.500.000 đ

  Ổ cứng WD My Book Duo - 20TB

  19.870.000 đ
  - Tên sản phẩm: WD My Book Duo
  - Mã sản phẩm: WDBFBE0200JBK
  - Dung lượng: 20TB (gồm 2 ổ WD Red 10TB)
  - Số lượng khay ổ cứng: 2
  - Thiết lập RAID: 0, 1, JBOD
  - Kích thước: 3.5 inch
  - Giao tiếp: 1 cổng USB 3.1 Gen 1 type C, tương thích usb 3.0, usb 2.0 (có kèm cable chuyển đổi type C - Type A); 02 cổng USB 3.0 mở rộng (Hub - gắn thêm thiết bị lưu trữ cổng usb hoặc cổng sạc cho mobile)
  - Tốc độ kết nối: usb 3.1 Gen 1: 10GB/s; usb 3.0: 5GB/s
  - Màu sắc: Vỏ nhựa màu xám
  Khuyến mãi: - Tặng Balo laptop
  Ổ cứng WD My Book Duo - 20TB 19.870.000 đ - Tên sản phẩm: WD My Book Duo
  - Mã sản phẩm: WDBFBE0200JBK
  - Dung lượng: 20TB (gồm 2 ổ WD Red 10TB)
  - Số lượng khay ổ cứng: 2
  - Thiết lập RAID: 0, 1, JBOD
  - Kích thước: 3.5 inch
  - Giao tiếp: 1 cổng USB 3.1 Gen 1 type C, tương thích usb 3.0, usb 2.0 (có kèm cable chuyển đổi type C - Type A); 02 cổng USB 3.0 mở rộng (Hub - gắn thêm thiết bị lưu trữ cổng usb hoặc cổng sạc cho mobile)
  - Tốc độ kết nối: usb 3.1 Gen 1: 10GB/s; usb 3.0: 5GB/s
  - Màu sắc: Vỏ nhựa màu xám
  Khuyến mãi: - Tặng Balo laptop
 • Ổ cứng WD My Book Duo - 16TB

  Ổ cứng WD My Book Duo - 16TB

  16.840.000 đ17.500.000 đ

  Ổ cứng WD My Book Duo - 16TB

  16.840.000 đ
  - Tên sản phẩm: WD My Book Duo
  - Mã sản phẩm: WDBFBE0160JBK
  - Dung lượng: 16TB (gồm 2 ổ WD Red 8TB)
  - Số lượng khay ổ cứng: 2
  - Thiết lập RAID: 0, 1, JBOD
  - Kích thước: 3.5 inch
  - Giao tiếp: 1 cổng USB 3.1 Gen 1 type C, tương thích usb 3.0, usb 2.0 (có kèm cable chuyển đổi type C - Type A); 02 cổng USB 3.0 mở rộng (Hub - gắn thêm thiết bị lưu trữ cổng usb hoặc cổng sạc cho mobile)
  - Tốc độ kết nối: usb 3.1 Gen 1: 10GB/s; usb 3.0: 5GB/s
  - Màu sắc: Vỏ nhựa màu xám
  Khuyến mãi: - Tặng Balo laptop
  Ổ cứng WD My Book Duo - 16TB 16.840.000 đ - Tên sản phẩm: WD My Book Duo
  - Mã sản phẩm: WDBFBE0160JBK
  - Dung lượng: 16TB (gồm 2 ổ WD Red 8TB)
  - Số lượng khay ổ cứng: 2
  - Thiết lập RAID: 0, 1, JBOD
  - Kích thước: 3.5 inch
  - Giao tiếp: 1 cổng USB 3.1 Gen 1 type C, tương thích usb 3.0, usb 2.0 (có kèm cable chuyển đổi type C - Type A); 02 cổng USB 3.0 mở rộng (Hub - gắn thêm thiết bị lưu trữ cổng usb hoặc cổng sạc cho mobile)
  - Tốc độ kết nối: usb 3.1 Gen 1: 10GB/s; usb 3.0: 5GB/s
  - Màu sắc: Vỏ nhựa màu xám
  Khuyến mãi: - Tặng Balo laptop
 • Ổ cứng WD My Book Duo - 12TB

  Ổ cứng WD My Book Duo - 12TB

  13.840.000 đ14.500.000 đ

  Ổ cứng WD My Book Duo - 12TB

  13.840.000 đ
  - Tên sản phẩm: WD My Book Duo
  - Mã sản phẩm: WDBFBE0120JBK
  - Dung lượng: 12TB (gồm 2 ổ WD Red 6TB)
  - Số lượng khay ổ cứng: 2
  - Thiết lập RAID: 0, 1, JBOD
  - Kích thước: 3.5 inch
  - Giao tiếp: 1 cổng USB 3.1 Gen 1 type C, tương thích usb 3.0, usb 2.0 (có kèm cable chuyển đổi type C - Type A); 02 cổng USB 3.0 mở rộng (Hub - gắn thêm thiết bị lưu trữ cổng usb hoặc cổng sạc cho mobile)
  - Tốc độ kết nối: usb 3.1 Gen 1: 10GB/s; usb 3.0: 5GB/s
  - Màu sắc: Vỏ nhựa màu xám
  Khuyến mãi: - Tặng Balo laptop
  Ổ cứng WD My Book Duo - 12TB 13.840.000 đ - Tên sản phẩm: WD My Book Duo
  - Mã sản phẩm: WDBFBE0120JBK
  - Dung lượng: 12TB (gồm 2 ổ WD Red 6TB)
  - Số lượng khay ổ cứng: 2
  - Thiết lập RAID: 0, 1, JBOD
  - Kích thước: 3.5 inch
  - Giao tiếp: 1 cổng USB 3.1 Gen 1 type C, tương thích usb 3.0, usb 2.0 (có kèm cable chuyển đổi type C - Type A); 02 cổng USB 3.0 mở rộng (Hub - gắn thêm thiết bị lưu trữ cổng usb hoặc cổng sạc cho mobile)
  - Tốc độ kết nối: usb 3.1 Gen 1: 10GB/s; usb 3.0: 5GB/s
  - Màu sắc: Vỏ nhựa màu xám
  Khuyến mãi: - Tặng Balo laptop
 • Ổ cứng WD My Book Duo - 8TB

  Ổ cứng WD My Book Duo - 8TB

  10.840.000 đ11.500.000 đ

  Ổ cứng WD My Book Duo - 8TB

  10.840.000 đ
  - Tên sản phẩm: WD My Book Duo
  - Mã sản phẩm: WDBFBE0080JBK
  - Dung lượng: 8TB (gồm 2 ổ WD Red 4TB)
  - Số lượng khay ổ cứng: 2
  - Thiết lập RAID: 0, 1, JBOD
  - Kích thước: 3.5 inch
  - Giao tiếp: 1 cổng USB 3.1 Gen 1 type C, tương thích usb 3.0, usb 2.0 (có kèm cable chuyển đổi type C - Type A); 02 cổng USB 3.0 mở rộng (Hub - gắn thêm thiết bị lưu trữ cổng usb hoặc cổng sạc cho mobile)
  - Tốc độ kết nối: usb 3.1 Gen 1: 10GB/s; usb 3.0: 5GB/s
  - Màu sắc: Vỏ nhựa màu xám
  Khuyến mãi: - Tặng Balo laptop
  Ổ cứng WD My Book Duo - 8TB 10.840.000 đ - Tên sản phẩm: WD My Book Duo
  - Mã sản phẩm: WDBFBE0080JBK
  - Dung lượng: 8TB (gồm 2 ổ WD Red 4TB)
  - Số lượng khay ổ cứng: 2
  - Thiết lập RAID: 0, 1, JBOD
  - Kích thước: 3.5 inch
  - Giao tiếp: 1 cổng USB 3.1 Gen 1 type C, tương thích usb 3.0, usb 2.0 (có kèm cable chuyển đổi type C - Type A); 02 cổng USB 3.0 mở rộng (Hub - gắn thêm thiết bị lưu trữ cổng usb hoặc cổng sạc cho mobile)
  - Tốc độ kết nối: usb 3.1 Gen 1: 10GB/s; usb 3.0: 5GB/s
  - Màu sắc: Vỏ nhựa màu xám
  Khuyến mãi: - Tặng Balo laptop
 • Ổ cứng WD My Book Duo - 6TB

  Ổ cứng WD My Book Duo - 6TB

  8.870.000 đ9.500.000 đ

  Ổ cứng WD My Book Duo - 6TB

  8.870.000 đ
  - Tên sản phẩm: WD My Book Duo
  - Mã sản phẩm: WDBFBE0060JBK
  - Dung lượng: 6TB (gồm 2 ổ WD Red 3TB)
  - Số lượng khay ổ cứng: 2
  - Thiết lập RAID: 0, 1, JBOD
  - Kích thước: 3.5 inch
  - Giao tiếp: 1 cổng USB 3.1 Gen 1 type C, tương thích usb 3.0, usb 2.0 (có kèm cable chuyển đổi type C - Type A); 02 cổng USB 3.0 mở rộng (Hub - gắn thêm thiết bị lưu trữ cổng usb hoặc cổng sạc cho mobile)
  - Tốc độ kết nối: usb 3.1 Gen 1: 10GB/s; usb 3.0: 5GB/s
  - Màu sắc: Vỏ nhựa màu xám
  Khuyến mãi: - Tặng Balo laptop
  Ổ cứng WD My Book Duo - 6TB 8.870.000 đ - Tên sản phẩm: WD My Book Duo
  - Mã sản phẩm: WDBFBE0060JBK
  - Dung lượng: 6TB (gồm 2 ổ WD Red 3TB)
  - Số lượng khay ổ cứng: 2
  - Thiết lập RAID: 0, 1, JBOD
  - Kích thước: 3.5 inch
  - Giao tiếp: 1 cổng USB 3.1 Gen 1 type C, tương thích usb 3.0, usb 2.0 (có kèm cable chuyển đổi type C - Type A); 02 cổng USB 3.0 mở rộng (Hub - gắn thêm thiết bị lưu trữ cổng usb hoặc cổng sạc cho mobile)
  - Tốc độ kết nối: usb 3.1 Gen 1: 10GB/s; usb 3.0: 5GB/s
  - Màu sắc: Vỏ nhựa màu xám
  Khuyến mãi: - Tặng Balo laptop
 • Ổ cứng WD My Book Duo - 4TB

  Ổ cứng WD My Book Duo - 4TB

  7.870.000 đ8.500.000 đ

  Ổ cứng WD My Book Duo - 4TB

  7.870.000 đ
  - Tên sản phẩm: WD My Book Duo
  - Mã sản phẩm: WDBFBE0040JBK
  - Dung lượng: 4TB (gồm 2 ổ WD Red 2TB)
  - Số lượng khay ổ cứng: 2
  - Thiết lập RAID: 0, 1, JBOD
  - Kích thước: 3.5 inch
  - Giao tiếp: 1 cổng USB 3.1 Gen 1 type C, tương thích usb 3.0, usb 2.0 (có kèm cable chuyển đổi type C - Type A); 02 cổng USB 3.0 mở rộng (Hub - gắn thêm thiết bị lưu trữ cổng usb hoặc cổng sạc cho mobile)
  - Tốc độ kết nối: usb 3.1 Gen 1: 10GB/s; usb 3.0: 5GB/s
  - Màu sắc: Vỏ nhựa màu xám
  Khuyến mãi: - Tặng Balo laptop
  Ổ cứng WD My Book Duo - 4TB 7.870.000 đ - Tên sản phẩm: WD My Book Duo
  - Mã sản phẩm: WDBFBE0040JBK
  - Dung lượng: 4TB (gồm 2 ổ WD Red 2TB)
  - Số lượng khay ổ cứng: 2
  - Thiết lập RAID: 0, 1, JBOD
  - Kích thước: 3.5 inch
  - Giao tiếp: 1 cổng USB 3.1 Gen 1 type C, tương thích usb 3.0, usb 2.0 (có kèm cable chuyển đổi type C - Type A); 02 cổng USB 3.0 mở rộng (Hub - gắn thêm thiết bị lưu trữ cổng usb hoặc cổng sạc cho mobile)
  - Tốc độ kết nối: usb 3.1 Gen 1: 10GB/s; usb 3.0: 5GB/s
  - Màu sắc: Vỏ nhựa màu xám
  Khuyến mãi: - Tặng Balo laptop
 • Ổ cứng WD Element 3.5" - 6TB

  Ổ cứng WD Element 3.5" - 6TB

  4.880.000 đ5.500.000 đ

  Ổ cứng WD Element 3.5" - 6TB

  4.880.000 đ
  - Tên sản phẩm: WD Elements
  - Mã sản phẩm: WDBBKG0060HBK
  - Dung lượng: 6 TB
  - Xuất xứ: Thái Lan/ Malaysia
  - Kích thước: 3.5 inch
  - Giao tiếp: 1 cổng USB 3.0 tương thích usb 2.0
  - Tốc độ kết nối: 5Gb/s (max)
  - Màu sắc: Vỏ nhựa màu đen
  Ổ cứng WD Element 3.5" - 6TB 4.880.000 đ - Tên sản phẩm: WD Elements
  - Mã sản phẩm: WDBBKG0060HBK
  - Dung lượng: 6 TB
  - Xuất xứ: Thái Lan/ Malaysia
  - Kích thước: 3.5 inch
  - Giao tiếp: 1 cổng USB 3.0 tương thích usb 2.0
  - Tốc độ kết nối: 5Gb/s (max)
  - Màu sắc: Vỏ nhựa màu đen
 • Ổ cứng WD Element 3.5" - 4TB

  Ổ cứng WD Element 3.5" - 4TB

  3.350.000 đ3.800.000 đ

  Ổ cứng WD Element 3.5" - 4TB

  3.350.000 đ
  - Tên sản phẩm: WD Elements
  - Mã sản phẩm: WDBBKG0040HBK
  - Dung lượng: 4 TB
  - Xuất xứ: Thái Lan/ Malaysia
  - Kích thước: 3.5 inch
  - Giao tiếp: 1 cổng USB 3.0 tương thích usb 2.0
  - Tốc độ kết nối: 5Gb/s (max)
  - Màu sắc: Vỏ nhựa màu đen
  Ổ cứng WD Element 3.5" - 4TB 3.350.000 đ - Tên sản phẩm: WD Elements
  - Mã sản phẩm: WDBBKG0040HBK
  - Dung lượng: 4 TB
  - Xuất xứ: Thái Lan/ Malaysia
  - Kích thước: 3.5 inch
  - Giao tiếp: 1 cổng USB 3.0 tương thích usb 2.0
  - Tốc độ kết nối: 5Gb/s (max)
  - Màu sắc: Vỏ nhựa màu đen
 • Ổ cứng WD Element 3.5" - 3TB

  Ổ cứng WD Element 3.5" - 3TB

  2.850.000 đ3.500.000 đ

  Ổ cứng WD Element 3.5" - 3TB

  2.850.000 đ
  - Tên sản phẩm: WD Elements
  - Mã sản phẩm: WDBBKG0030HBK
  - Dung lượng: 3 TB
  - Xuất xứ: Thái Lan/ Malaysia
  - Kích thước: 3.5 inch
  - Giao tiếp: 1 cổng USB 3.0 tương thích usb 2.0
  - Tốc độ kết nối: 5Gb/s (max)
  - Màu sắc: Vỏ nhựa màu đen
  Ổ cứng WD Element 3.5" - 3TB 2.850.000 đ - Tên sản phẩm: WD Elements
  - Mã sản phẩm: WDBBKG0030HBK
  - Dung lượng: 3 TB
  - Xuất xứ: Thái Lan/ Malaysia
  - Kích thước: 3.5 inch
  - Giao tiếp: 1 cổng USB 3.0 tương thích usb 2.0
  - Tốc độ kết nối: 5Gb/s (max)
  - Màu sắc: Vỏ nhựa màu đen
 • Ổ cứng WD Element 3.5" - 2TB

  Ổ cứng WD Element 3.5" - 2TB

  2.190.000 đ2.500.000 đ

  Ổ cứng WD Element 3.5" - 2TB

  2.190.000 đ
  - Tên sản phẩm: WD Elements
  - Mã sản phẩm: WDBBKG0020HBK
  - Dung lượng: 2 TB
  - Xuất xứ: Thái Lan/ Malaysia
  - Kích thước: 3.5 inch
  - Giao tiếp: 1 cổng USB 3.0 tương thích usb 2.0
  - Tốc độ kết nối: 5Gb/s (max)
  - Màu sắc: Vỏ nhựa màu đen
  Ổ cứng WD Element 3.5" - 2TB 2.190.000 đ - Tên sản phẩm: WD Elements
  - Mã sản phẩm: WDBBKG0020HBK
  - Dung lượng: 2 TB
  - Xuất xứ: Thái Lan/ Malaysia
  - Kích thước: 3.5 inch
  - Giao tiếp: 1 cổng USB 3.0 tương thích usb 2.0
  - Tốc độ kết nối: 5Gb/s (max)
  - Màu sắc: Vỏ nhựa màu đen
 • Seagate Backup Plus Hub Drive 10TB 3.5" STEL10000400

  9.490.000 đ
  - Dung lượng ổ : 10 TB
  - Ổ cứng Seagate Backup Plus Hub này hỗ trợ cổng usb 3.0
  - Seagate Backup Plus Hub drives trên ổ cứng này bạn có thể thuận tiện sao lưu và chia sẻ dữ liệu mà bạn thích với các dịch vụ lưu trữ đám mây đi kèm.
  - Seagate Backup Plus Hub drives có chức năng Sao lưu, Kết nối và Sạc điện được trang bị với hai cổng USB tích hợp ở mặt trước của thiết bị,
  - bạn có thể sao lưu các tập tin, hình ảnh và video trong khi kết nối và sạc điện thoại thông minh, tablet hay máy ảnh của bạn
  – ngay cả khi hệ thống đang tắt hoặc ở chế độ chờ.
  Seagate Backup Plus Hub Drive 10TB 3.5" STEL10000400 9.490.000 đ - Dung lượng ổ : 10 TB
  - Ổ cứng Seagate Backup Plus Hub này hỗ trợ cổng usb 3.0
  - Seagate Backup Plus Hub drives trên ổ cứng này bạn có thể thuận tiện sao lưu và chia sẻ dữ liệu mà bạn thích với các dịch vụ lưu trữ đám mây đi kèm.
  - Seagate Backup Plus Hub drives có chức năng Sao lưu, Kết nối và Sạc điện được trang bị với hai cổng USB tích hợp ở mặt trước của thiết bị,
  - bạn có thể sao lưu các tập tin, hình ảnh và video trong khi kết nối và sạc điện thoại thông minh, tablet hay máy ảnh của bạn
  – ngay cả khi hệ thống đang tắt hoặc ở chế độ chờ.
 • Seagate Backup Plus Hub Drive 6TB 3.5" STEL6000300

  6.590.000 đ
  - Dung lượng ổ : 6 TB
  - Ổ cứng Seagate Backup Plus Hub này hỗ trợ cổng usb 3.0
  - Seagate Backup Plus Hub drives trên ổ cứng này bạn có thể thuận tiện sao lưu và chia sẻ dữ liệu mà bạn thích với các dịch vụ lưu trữ đám mây đi kèm.
  - Seagate Backup Plus Hub drives có chức năng Sao lưu, Kết nối và Sạc điện được trang bị với hai cổng USB tích hợp ở mặt trước của thiết bị,
  - bạn có thể sao lưu các tập tin, hình ảnh và video trong khi kết nối và sạc điện thoại thông minh, tablet hay máy ảnh của bạn
  – ngay cả khi hệ thống đang tắt hoặc ở chế độ chờ.
  Seagate Backup Plus Hub Drive 6TB 3.5" STEL6000300 6.590.000 đ - Dung lượng ổ : 6 TB
  - Ổ cứng Seagate Backup Plus Hub này hỗ trợ cổng usb 3.0
  - Seagate Backup Plus Hub drives trên ổ cứng này bạn có thể thuận tiện sao lưu và chia sẻ dữ liệu mà bạn thích với các dịch vụ lưu trữ đám mây đi kèm.
  - Seagate Backup Plus Hub drives có chức năng Sao lưu, Kết nối và Sạc điện được trang bị với hai cổng USB tích hợp ở mặt trước của thiết bị,
  - bạn có thể sao lưu các tập tin, hình ảnh và video trong khi kết nối và sạc điện thoại thông minh, tablet hay máy ảnh của bạn
  – ngay cả khi hệ thống đang tắt hoặc ở chế độ chờ.
 • Seagate Backup Plus Hub Drive 4TB 3.5" STEL4000300

  4.049.000 đ
  - Dung lượng ổ : 4 TB
  - Ổ cứng Seagate Backup Plus Hub này hỗ trợ cổng usb 3.0
  - Seagate Backup Plus Hub drives trên ổ cứng này bạn có thể thuận tiện sao lưu và chia sẻ dữ liệu mà bạn thích với các dịch vụ lưu trữ đám mây đi kèm.
  - Seagate Backup Plus Hub drives có chức năng Sao lưu, Kết nối và Sạc điện được trang bị với hai cổng USB tích hợp ở mặt trước của thiết bị,
  - bạn có thể sao lưu các tập tin, hình ảnh và video trong khi kết nối và sạc điện thoại thông minh, tablet hay máy ảnh của bạn
  – ngay cả khi hệ thống đang tắt hoặc ở chế độ chờ.
  Seagate Backup Plus Hub Drive 4TB 3.5" STEL4000300 4.049.000 đ - Dung lượng ổ : 4 TB
  - Ổ cứng Seagate Backup Plus Hub này hỗ trợ cổng usb 3.0
  - Seagate Backup Plus Hub drives trên ổ cứng này bạn có thể thuận tiện sao lưu và chia sẻ dữ liệu mà bạn thích với các dịch vụ lưu trữ đám mây đi kèm.
  - Seagate Backup Plus Hub drives có chức năng Sao lưu, Kết nối và Sạc điện được trang bị với hai cổng USB tích hợp ở mặt trước của thiết bị,
  - bạn có thể sao lưu các tập tin, hình ảnh và video trong khi kết nối và sạc điện thoại thông minh, tablet hay máy ảnh của bạn
  – ngay cả khi hệ thống đang tắt hoặc ở chế độ chờ.
 • Lacie Porsche Design 3.5 P'9233 4TB USB 3.0 STEW4000400

  4.300.000 đ
  - Vỏ nhôm nguyên khối thiết kế tinh xảo bơi Porche Design
  - Kết nối USB 3.0
  - có kích thước 3.5"
  -Hỗ trợ kết nối Máy tính có cổng USB 3.0 hoặc USB 2.0
  - Phiên bản mới nhất của Windows7 hoặc Windows 8 / MacOS X 10.5 (Phần mềm LaCie Private-Public đòi hỏi bộ xử lý Mac Intel) hoặc mới hơn.
  Lacie Porsche Design 3.5 P'9233 4TB USB 3.0 STEW4000400 4.300.000 đ - Vỏ nhôm nguyên khối thiết kế tinh xảo bơi Porche Design
  - Kết nối USB 3.0
  - có kích thước 3.5"
  -Hỗ trợ kết nối Máy tính có cổng USB 3.0 hoặc USB 2.0
  - Phiên bản mới nhất của Windows7 hoặc Windows 8 / MacOS X 10.5 (Phần mềm LaCie Private-Public đòi hỏi bộ xử lý Mac Intel) hoặc mới hơn.
 • LaCie 10TB 2 Big RAID 800 & USB 3.0 [7200rpm] LAC9000495

  15.250.000 đ
  - USB 3.0: 5 Gb/s
  - FireWire 800: 800 Mb/s
  - FireWire 400: 400 Mb/s
  - vòng quay ổ cứng 7200RM/32MB bộ nhớ đệm
  - Cổng kết nối: 1 x USB 3.0 (Tương thích với UAS (USB Attach SCSI) và USB 2.0
  2 x FireWire 800 (9-pin)
  LaCie 10TB 2 Big RAID 800 & USB 3.0 [7200rpm] LAC9000495 15.250.000 đ - USB 3.0: 5 Gb/s
  - FireWire 800: 800 Mb/s
  - FireWire 400: 400 Mb/s
  - vòng quay ổ cứng 7200RM/32MB bộ nhớ đệm
  - Cổng kết nối: 1 x USB 3.0 (Tương thích với UAS (USB Attach SCSI) và USB 2.0
  2 x FireWire 800 (9-pin)
 • Seagate Backup Plus Desktop Hub 8TB STEL8000300

  7.590.000 đ
  - Seagate Backup Plus Hub Sao lưu dễ dàng với cổng Hub USB 3.0 tích hợp để với khả năng kết nối sạc và kết nối với thiết bị khác.
  - Ổ cứng Seagate Backup Plus Hub tối ưu việc lưu trữ dữ liệu bằng ổ cứng ngoài
  - sao lưu tệp tin cá nhân hoặc dữ liệu trên máy tính và thiết bị di động từ đám mây trở nên đơn giản.
  Seagate Backup Plus Desktop Hub 8TB STEL8000300 7.590.000 đ - Seagate Backup Plus Hub Sao lưu dễ dàng với cổng Hub USB 3.0 tích hợp để với khả năng kết nối sạc và kết nối với thiết bị khác.
  - Ổ cứng Seagate Backup Plus Hub tối ưu việc lưu trữ dữ liệu bằng ổ cứng ngoài
  - sao lưu tệp tin cá nhân hoặc dữ liệu trên máy tính và thiết bị di động từ đám mây trở nên đơn giản.
 • LaCie 8TB 2big USB-C & Thunderbolt3 [7200rpm] - enterprise class drives STGB8000400

  18.500.000 đ
  Cổng kết nối
  2 × Thunderbolt 3 dành cho dựng
  phim video 4K
  1 × USB 3.1
  1 × DisplayPort
  1 × USB 3.0 (type A)
  1 × SD card
  1 × CF card
  Tốc độ có thể đạt tới 440MB/s
  LaCie 8TB 2big USB-C & Thunderbolt3 [7200rpm] - enterprise class drives STGB8000400 18.500.000 đ Cổng kết nối
  2 × Thunderbolt 3 dành cho dựng
  phim video 4K
  1 × USB 3.1
  1 × DisplayPort
  1 × USB 3.0 (type A)
  1 × SD card
  1 × CF card
  Tốc độ có thể đạt tới 440MB/s
 • HDD LaCie d2 Thunderbolt 3 10TB STFY10000400

  17.400.000 đ
  - Tích hợp ổ cứng dòng BarraCuda Pro bên trong
  - Khả năng kết nối sạc cho laptop
  - Chuẩn Thunderbolt 3 : Sức mạnh và sự linh hoạt
  - Tương thích với Thunderbolt và Thunderbolt 2 (chỉ dành cho Mac)
  - Khả năng kết nối các thiết bị liên tiếp Daisy Chaining
  - Kết nối :Thunderbolt 2 × Thunderbolt 3 1 × USB 3.1
  - Tốc độ tối đa : 240 MB/s
  - Hỗ trợ Loại ổ cứng HDD (enterprise )
  - ổ cứng có vòng quay : 7200 RPM
  HDD LaCie d2 Thunderbolt 3 10TB STFY10000400 17.400.000 đ - Tích hợp ổ cứng dòng BarraCuda Pro bên trong
  - Khả năng kết nối sạc cho laptop
  - Chuẩn Thunderbolt 3 : Sức mạnh và sự linh hoạt
  - Tương thích với Thunderbolt và Thunderbolt 2 (chỉ dành cho Mac)
  - Khả năng kết nối các thiết bị liên tiếp Daisy Chaining
  - Kết nối :Thunderbolt 2 × Thunderbolt 3 1 × USB 3.1
  - Tốc độ tối đa : 240 MB/s
  - Hỗ trợ Loại ổ cứng HDD (enterprise )
  - ổ cứng có vòng quay : 7200 RPM
 • HDD LaCie d2 Thunderbolt 3 8TB STFY8000400

  HDD LaCie d2 Thunderbolt 3 8TB STFY8000400

  14.460.000 đ15.100.000 đ

  HDD LaCie d2 Thunderbolt 3 8TB STFY8000400

  14.460.000 đ
  - Tích hợp ổ cứng dòng BarraCuda Pro bên trong
  - Khả năng kết nối sạc cho laptop
  - Chuẩn Thunderbolt 3 : Sức mạnh và sự linh hoạt
  - Tương thích với Thunderbolt và Thunderbolt 2 (chỉ dành cho Mac)
  - Khả năng kết nối các thiết bị liên tiếp Daisy Chaining
  - Kết nối :Thunderbolt 2 × Thunderbolt 3 1 × USB 3.1
  - Tốc độ tối đa : 240 MB/s
  - Hỗ trợ Loại ổ cứng HDD (enterprise )
  - ổ cứng có vòng quay : 7200 RPM
  HDD LaCie d2 Thunderbolt 3 8TB STFY8000400 14.460.000 đ - Tích hợp ổ cứng dòng BarraCuda Pro bên trong
  - Khả năng kết nối sạc cho laptop
  - Chuẩn Thunderbolt 3 : Sức mạnh và sự linh hoạt
  - Tương thích với Thunderbolt và Thunderbolt 2 (chỉ dành cho Mac)
  - Khả năng kết nối các thiết bị liên tiếp Daisy Chaining
  - Kết nối :Thunderbolt 2 × Thunderbolt 3 1 × USB 3.1
  - Tốc độ tối đa : 240 MB/s
  - Hỗ trợ Loại ổ cứng HDD (enterprise )
  - ổ cứng có vòng quay : 7200 RPM
 • HDD LaCie d2 6TB USB 3.0 - STGK6000400

  HDD LaCie d2 6TB USB 3.0 - STGK6000400

  6.190.000 đ6.500.000 đ

  HDD LaCie d2 6TB USB 3.0 - STGK6000400

  6.190.000 đ
  - Thiết kế nhôm nguyên khối tản nhiệt tối ưu
  - Kết nối USB 3.0
  - giao tiếp USB 3.0(tương thích usb 2.0)
  - Tốc độ truyền tải lên đến 110Mb/s
  - Tốc độ vòng quay: 7200rpm
  - Công nghệ tiết kiệm năng lượng
  HDD LaCie d2 6TB USB 3.0 - STGK6000400 6.190.000 đ - Thiết kế nhôm nguyên khối tản nhiệt tối ưu
  - Kết nối USB 3.0
  - giao tiếp USB 3.0(tương thích usb 2.0)
  - Tốc độ truyền tải lên đến 110Mb/s
  - Tốc độ vòng quay: 7200rpm
  - Công nghệ tiết kiệm năng lượng
 • HDD LaCie d2 Quadar v3 6TB USB 3.0 - STGJ6000400

  8.400.000 đ
  - Thiết kế nhôm nguyên khối tản nhiệt tối ưu
  - Hỗ trợ cổng kết nối : 2 x FireWire 800 (9-pin) 1 x USB 3.0 1 x eSATA 3 Gb/s
  - Tốc độ truyền tải lên đến 130Mb/s(USB 3.0, vòng quay 7200rpm
  - Công nghệ tiết kiệm năng lượng
  HDD LaCie d2 Quadar v3 6TB USB 3.0 - STGJ6000400 8.400.000 đ - Thiết kế nhôm nguyên khối tản nhiệt tối ưu
  - Hỗ trợ cổng kết nối : 2 x FireWire 800 (9-pin) 1 x USB 3.0 1 x eSATA 3 Gb/s
  - Tốc độ truyền tải lên đến 130Mb/s(USB 3.0, vòng quay 7200rpm
  - Công nghệ tiết kiệm năng lượng
 • LaCie 2big Quadra USB 3.0 12TB STGL12000400

  LaCie 2big Quadra USB 3.0 12TB STGL12000400

  16.700.000 đ17.500.000 đ

  LaCie 2big Quadra USB 3.0 12TB STGL12000400

  16.700.000 đ
  - Kết nối : 1 x USB 3.0 (UAS compatible and USB 2.0 compatible); 2 x FireWire 800 (9-pin) (FireWire 400 compatible)
  - Có 2 vị trí lắp ổ cứng
  - Hiệu suất benchmark : USB 3.0: Tối đa 210 MB/giây,FireWire 800: Lên đến 82 MB/s , FireWire 400 : Lên đến 40 MB/s ,USB 2.0: Lên đến 35 MB / s
  LaCie 2big Quadra USB 3.0 12TB STGL12000400 16.700.000 đ - Kết nối : 1 x USB 3.0 (UAS compatible and USB 2.0 compatible); 2 x FireWire 800 (9-pin) (FireWire 400 compatible)
  - Có 2 vị trí lắp ổ cứng
  - Hiệu suất benchmark : USB 3.0: Tối đa 210 MB/giây,FireWire 800: Lên đến 82 MB/s , FireWire 400 : Lên đến 40 MB/s ,USB 2.0: Lên đến 35 MB / s
 • LaCie 5big Thunderbolt 2 40TB (Enterprise Class) STFC40000400

  102.090.000 đ
  - Kết nối : 2 cổng Thunderbolt 2
  - Hiệu suất benchmark tốc độ đọc|ghi:1050|950 (MB/s)
  - Chế độ tiết kiệm năng lượng
  - Mã hóa phần mềm AES 256-bit
  LaCie 5big Thunderbolt 2 40TB (Enterprise Class) STFC40000400 102.090.000 đ - Kết nối : 2 cổng Thunderbolt 2
  - Hiệu suất benchmark tốc độ đọc|ghi:1050|950 (MB/s)
  - Chế độ tiết kiệm năng lượng
  - Mã hóa phần mềm AES 256-bit
 • SP Mới
  LaCie Porsche P'9230 2TB - LAC302002

  LaCie Porsche P'9230 2TB - LAC302002

  2.799.000 đ2.849.000 đ

  LaCie Porsche P'9230 2TB - LAC302002

  2.799.000 đ
  - Thiết kế Vỏ nhôm nguyên khối góc cạnh được cắt sát mang đến vẻ đẹp mạnh mẽ
  - Nhờ lớp vỏ cứng cáp giúp bảo vệ dữ liệu của bên trong ổ cứng khỏi sự va đập
  - Cổng kết nối chuẩn USB 3.0 tốc độ cao
  - Wuala lưu trữ trực tuyến
  - Tính năng tiết kiệm điện năng lên đến 40%
  made in china
  Khuyến mãi: - Từ 29-8 đến 3/9 tặng tai nghe genius HS400A
  LaCie Porsche P'9230 2TB - LAC302002 2.799.000 đ - Thiết kế Vỏ nhôm nguyên khối góc cạnh được cắt sát mang đến vẻ đẹp mạnh mẽ
  - Nhờ lớp vỏ cứng cáp giúp bảo vệ dữ liệu của bên trong ổ cứng khỏi sự va đập
  - Cổng kết nối chuẩn USB 3.0 tốc độ cao
  - Wuala lưu trữ trực tuyến
  - Tính năng tiết kiệm điện năng lên đến 40%
  made in china
  Khuyến mãi: - Từ 29-8 đến 3/9 tặng tai nghe genius HS400A
 • HDD LaCie d2 Thunderbolt 3 6TB STFY6000400

  HDD LaCie d2 Thunderbolt 3 6TB STFY6000400

  11.800.000 đ12.400.000 đ

  HDD LaCie d2 Thunderbolt 3 6TB STFY6000400

  11.800.000 đ
  - Dung lượng : 6TB
  - Kết nối :Thunderbolt 2 × Thunderbolt 3 1 × USB 3.1
  - Tốc độ tối đa : 240 MB/s
  - Hỗ trợ Loại ổ cứng HDD (enterprise )
  - ổ cứng có vòng quay : 7200 RPM
  HDD LaCie d2 Thunderbolt 3 6TB STFY6000400 11.800.000 đ - Dung lượng : 6TB
  - Kết nối :Thunderbolt 2 × Thunderbolt 3 1 × USB 3.1
  - Tốc độ tối đa : 240 MB/s
  - Hỗ trợ Loại ổ cứng HDD (enterprise )
  - ổ cứng có vòng quay : 7200 RPM
 • SSD cắm ngoài Sandisk Extreme 900 960GB - SDSSDEX2-960G-G25

  13.490.000 đ
  - Ổ cứng SSD cắm ngoài SANDISK EXTREME 900 PORTABLE hoạt động liên tục không lo nóng, không tiếng ồn bảo vệ dữ liệu tối ưu tốc độ truyền dữ liệu cao với USB 3.1 Gen 2
  - Kết nối USB 3.1
  - Tốc độ đọc: 850 MB/s
  - Tốc độ ghi:850 MB/s
  SSD cắm ngoài Sandisk Extreme 900 960GB - SDSSDEX2-960G-G25 13.490.000 đ - Ổ cứng SSD cắm ngoài SANDISK EXTREME 900 PORTABLE hoạt động liên tục không lo nóng, không tiếng ồn bảo vệ dữ liệu tối ưu tốc độ truyền dữ liệu cao với USB 3.1 Gen 2
  - Kết nối USB 3.1
  - Tốc độ đọc: 850 MB/s
  - Tốc độ ghi:850 MB/s
 • SSD cắm ngoài Sandisk Extreme 500 500GB - SDSSDEXT-500G-G25

  4.990.000 đ
  SSD cắm ngoài Sandisk Extreme
  - Tốc độ đọc: lên tới 430 MB/S
  - Tốc độ ghi: lên tới 400 MB/S
  - Kết nối : USB 3.0
  - Có móc đeo tiện lợi
  - Thiết kế kiểu vuông nhỏ
  SSD cắm ngoài Sandisk Extreme 500 500GB - SDSSDEXT-500G-G25 4.990.000 đ SSD cắm ngoài Sandisk Extreme
  - Tốc độ đọc: lên tới 430 MB/S
  - Tốc độ ghi: lên tới 400 MB/S
  - Kết nối : USB 3.0
  - Có móc đeo tiện lợi
  - Thiết kế kiểu vuông nhỏ
 • SSD cắm ngoài Sandisk Extreme 900 480GB - SDSSDEX2-480G-G25

  8.900.000 đ
  - Ổ cứng SSD cắm ngoài SANDISK EXTREME® 900 PORTABLE hoạt động liên tục không lo nóng, không tiếng ồn bảo vệ dữ liệu tối ưu tốc độ truyền dữ liệu cao với USB 3.1 Gen 2
  - kết nối USB 3.1
  - Tốc độ đọc: 850 MB/s
  - Tốc độ ghi:850 MB/s
  SSD cắm ngoài Sandisk Extreme 900 480GB - SDSSDEX2-480G-G25 8.900.000 đ - Ổ cứng SSD cắm ngoài SANDISK EXTREME® 900 PORTABLE hoạt động liên tục không lo nóng, không tiếng ồn bảo vệ dữ liệu tối ưu tốc độ truyền dữ liệu cao với USB 3.1 Gen 2
  - kết nối USB 3.1
  - Tốc độ đọc: 850 MB/s
  - Tốc độ ghi:850 MB/s
 • SSD cắm ngoài Sandisk Extreme 500 240GB - SDSSDEXT-240G-G25

  3.050.000 đ
  SSD cắm ngoài Sandisk Extreme
  - Tốc độ đọc đạt 415MB/s
  - Tốc độ ghi 340Mb/s
  - KẾt nối : USB 3.0
  - Có móc đeo tiện lợi
  - Thiết kế kiểu vuông nhỏ
  SSD cắm ngoài Sandisk Extreme 500 240GB - SDSSDEXT-240G-G25 3.050.000 đ SSD cắm ngoài Sandisk Extreme
  - Tốc độ đọc đạt 415MB/s
  - Tốc độ ghi 340Mb/s
  - KẾt nối : USB 3.0
  - Có móc đeo tiện lợi
  - Thiết kế kiểu vuông nhỏ
 • SSD cắm ngoài Sandisk Extreme 500 120GB - SDSSDEXT-120G-G25

  2.090.000 đ
  - SSD cắm ngoài thiết kế nhỏ gọn dễ dàng mang theo
  - Tốc độ đọc đạt 415MB/s
  - Tốc độ ghi 340Mb/s
  - Kết nối : USB 3.0
  - Có móc đeo tiện lợi
  SSD cắm ngoài Sandisk Extreme 500 120GB - SDSSDEXT-120G-G25 2.090.000 đ - SSD cắm ngoài thiết kế nhỏ gọn dễ dàng mang theo
  - Tốc độ đọc đạt 415MB/s
  - Tốc độ ghi 340Mb/s
  - Kết nối : USB 3.0
  - Có móc đeo tiện lợi
1 2 Next
Thẻ Nhớ - USB chính hãng - Ổ Cứng Di Động - Ổ Cứng Mạng - Thẻ nhớ MacBook - WD My Passport - Ổ Cứng Di Động Wifi - Ổ Cứng Cắm Ngoài - Ổ cứng NAS - WD MyBook - WD MyCloud - Box Ổ Cứng - HDD LaCie - Ổ Cứng Di Động Transcend - backup 4t 2.5 - SSD Kingston - phiên bản mobile
tructuyen

Hotline: 0983.280.482

Bán hàng trực tuyến
Hỗ trợ kỹ thuật
Hỗ trợ bảo hành